Covid-situasjonen i Vågå, 22.2.21

Vågå har pr i dag ingen med påvist smitte, og ingen i karantene.