Covid-situasjonen i Vågå, 18.4.21

Av dei resultata vi har motteke i dag, er det ingen nye positive prøver. Vi ventar framleis på ytterlegare nokre prøvesvar.