Covid-situasjonen 19.2.21, samt info om vinterferie

Det er pr 19.2.21 ingen med påvist smitte i Vågå, og heller ingen som nå er i karantene. 

Vågå kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale retningsliner som gjeld ift Covid-situasjonen. Dette inneber at det pr no ikkje blir gjort lokale endringar i dei tiltaka som er gjeldande. 

Nokre hovudmoment:

 • Opent for trening og konkurranse eller fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år, innafor same kommune
 • Førebels ikkje opent for innandørs trening/aktivitet for dei over 20 år. Blir vurdert på nytt etter vinterferien
 • Maks 5 personar på besøk i heimen, i tillegg til dei du bor i lag med, med to unnatak:
  • Om alle gjestane kjem frå same husstand
  • Om alle gjestane kjem frå éin barnehage- eller skulekohort
 • Skule og barnehage på gult nivå
 • Serveringsstader kan berre servere alkohol fram til kl 22.00 i samband med servering av mat

For fullstendig oversikt og fleire detaljar om gjeldande reglar og anbefalingar, sjå: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/ 

 

 

Særskild om vinterferie

I vekene 8 og 9 blir vinterferien gjennomført i Norge. Dette inneber at vi får ein del tilreisande gjester. 

Vi vil ønskje vinterferieturistar velkomne til Vågå, men viser samstundes til dei gjeldande retningsliner som gjeld nasjonalt og dei føringar som er lagt av regjeringa for ein så trygg gjennomføring av vinterferien som råd, gjengitt nedanfor:

 

Dette er anbefalingene for vinterferien:

Generelt

 • Det er viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg så snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19.
 • Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.

Reiser

 • Vi fraråder reiser til utlandet.
 • Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler. Du bør begrense opphold i fellesarealene for å redusere risiko for smitte der.
 • Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.

Sosialt

 • Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Man bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre. Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn. Roar sjekk denne

Besøk

 • De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.
 • Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

Butikker og aktiviteter

 • Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.
 • Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.
 • Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.
 • God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.