Covid-19 situasjonen og vaksineringsstatus pr. 10.06.21

Vågå har ingen positive tester og ingen i karantene.

Vågå samarbeider med Sel om testing og koronatelefon  i veke 22-25. Det betyr at Vågå har beredskapen for båe kommunane på alle kvardagar i veke 22 og 23 medan Sel tek ansvar for begge kommunane i veke 24 og 25. Koronatelefonen i Vågå er 95 25 39 90, Telefonen i Sel er 46 90 83 42 og vil vera betjent mellom kl 09.00-15.00, testing vil foregå mellom 09.30-13.00. Testing foregår etter avtale med koronatelefonen. OBS! Eiga vaktordning laurdagar, sjå tabell.

Vi fekk totalt 174 doser Pfeizer vaksine denne veka.

78 doser til 1. dose

96 doser til 2. dose.

Ny endring av tida mellom vaksinedoser

For å sikre så rask fullvaksinering av befolkningen som mogleg, endrer Folkehelseinstituttet doseintervallet fra 12 til 9 uker. Endringen skjer umiddelbart og gjeld frå og med vaksinegruppe 8.

Vaksineringsstatus:

 

Antal doser satt totalt

2 241 doser

Tal personar med minst 1 dose

1432

Tal fullvaksinerte

809

Plan for vaksinasjon denne veke

Comirnaty/Pfizer: Totalt 174 doser.

 

I følge  prioriteringslista frå FHI er vi på trinn 5-8. Alder 55-64 år. Samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp i listen over risikogrupper.  Alle som har fått 1. dose AstraZeneca har  fått tilbod om 2. dose av comirnaty/pfeizer vaksine.

Prioritet på vaksine denne veke (gruppe)

Tilbyr vaksine til personar i aldersgruppa 55-64 år Trinn 5-8 i prioriteringslista frå FHI.  Dei eldste blir prioritert fyrst, saman med dei i alle aldre  med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp.

Plan for vaksinasjon neste veke

Vi fortsett i trinn 5-8. Personar født i 1962 og yngre blir kontakta. Samtidig blir personar mellom 18 og 64 år med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp i listen over risikogrupper prioritert.  Vi får 156 vaksiner. 87 personar får si 1. dose. 69 personar skal ha si 2. dose.

 

 

Vi vil vaksinere for fullt  i heile sommer. Vi  planlegg for vaksinering annakvar veke, i veker med partall. Døkk som har fått dato for 2. dose, forheld døkk til den datoen i sommer. Vi reknar med at vi får større volum av vaksiner framover og ser at vi ikkje klarer å ringe rundt til alle. Døkk som får tilbod om vaksine vil da få ein sms med timeavtale til vaksinering. Hugs å ringe helsesenteret (tlf. 61293700) om timen slett ikkje passer. Alle må tilstrebe så langt som råd å ta imot tidspunkt til vaksineringa dei har fått. Dersom du er sjuk hugs å gje oss beskjed om dette.  Dette er veldig viktig for at vi skal få brukt alle vaksinene etter oppsatt plan.

 

Koronavaksinasjonen vil foregå på Vågåhallen, onsdagar.

I forkant av vaksinasjonen skal du fylle ut eit eigenerklæringsskjema. På Vågå kommune si heimeside ligg det ein link til dette skjemaet.

Treng du bistand til å fylle ut skjema eller treng du skyss til vaksinasjonsstedet så meld frå om dette.

Navn på vaksina: Pfizer/Comirnaty.

Er det nokon som ikkje har fått tilbod om vaksine som er 60 år eller eldre så gje oss beskjed. Da vil du bli prioritert for vaksine.  Personar mellom 18 og 64 år med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp i listen over risikogrupper vil bli prioritert. 

Sjå link ang. Prioriteringsrekkefølga frå fhi.no:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Hugs at alle vil bli kontakta for vaksinering når det er din tur. Du treng ikkje ringe for å høre når du får vaksine, vi ringer deg eller sender deg sms. Så er du i gruppa 5-8 følg med på telefonen din.

 

Frå veke 28 har vi plan om å vaksinere annakvar veke. Vidare plan for dette kjem.

 

Info ang.  koronasertifikat:

Koronasertifikatet skal bidra til ei gjenopning av samfunnet. Løsning for sertifikatet vil  utviklast trinnvis. Koronasertifikatet for innenlands bruk er planlagt klart frå 11/6.

Du kan lese meir om koronasertifikatet her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/