Covid-19; forlenging av nasjonale tiltak

Regjeringen blir nødt til å vidareføre dei nasjonale tiltaka til 14. april. Det er fordi dei har behov for å få meir kunnskap og data om korleis smitteutviklinga har vore gjennom påska, seier helseminister Bent Høie.