Beredskapsøving som også vil berøre Vågå i noko grad

Bortimot 200 personar deltek når det blir arrangert kriseøving i Lesja og Dovre 8. juni. Alle "blålysetatar" er med, og Lesja og Dovre kommunar vil øve si kriseleiing. I samband med øvinga vil det og kunne vere noko aktivitet med politi og HV-personell i Vågå den 7. juni.

Pressemelding frå Statsforvalteren i Innlandet:

Nesten 200 personer er med når det arrangeres kriseøvelse i Lesja og Dovre torsdag 8. juni. Alle «blålysetatene» er med, og både Lesja og Dovre kommuner vil øve sin kriseledelse.

Utgangspunkt for øvelsen er en hendelse/ulykke på Lesjaskogvannet. Det vil derfor være mange utrykningskjøretøy i området Dombås, Lesja. Målet med øvelsen er å trene samhandling/samvirke mellom aktørene innen Totalforsvaret og redningstjenesten under dårlig vær og mangel på mobildekning. Det vil også være noe aktivitet med politi og HV personell i området i Vågå kommune den 7. juni.

De viktigste øvingsmomentene er:
• Samvirke mellom alle beredskapsaktører
• Bortfall av kritisk infrastruktur- mobiltelefon
• Samarbeid med Forsvaret
• Utveksling av sikkerhetsgradert informasjon mellom Forsvaret og andre beredskapsaktører

Det vil det bli opprettet et evakuerings- og pårørendesenter på Toftemo Turiststasjon. Senteret skal ta imot flere «evakuerte og pårørte». Kriseteamene i Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Folldal kommune vil være med som markører.

Øvelsen starter kl. 09.00 og vil holde på til ca. kl. 14.00

Følgende aktører deltar:
• Politi
• Brann
• Helse
• Dovre kommune
• Lesja kommune
• Røde Kors
• Sivilforsvaret
• Heimevernet
• Norsk Radio Relæ Liga
• Statsforvalteren i Innlandet
• RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging)

Pressen inviteres til å delta på øvelsesdagen. Ta kontakt senest to dager før øvelsen
dersom dere vil dekke deler av øvelsen.

Øvingsleder Trygve Ulset er tilgjengelig for media på telefon 488 86 890 onsdag 31. mai i
tidsrommet 12.00-13.00.

For spørsmål om gjennomføring av øvelsen kan pressevakten i Innlandet politidistrikt
kontaktes på telefon 400 37 744, eller send epost til kommunikasjon.innlandet@politiet.no.

Under øvelsen 8. juni kan Statsforvalteren v/Lisbeth B. Huse tlf. 99488278 kontaktes.