Barnehageplass 2020/2021

Lalm barnehage: 2 avdelingar

Søre Grindstugu barnehage: 4 avdelingar (1 småbarnsavdeling)

Tytingen gards- og naturbarnehage :2 avdelingar

Trudelutten musikkbarnehage :1 avdeling, 0-3 år

Utfyllande opplysingar finn de på  www.vaga.kommune.no

Lenke til søknadsportal: https://www.vaga.kommune.no/tenester/skule-og-barnehage/kommunale-barnehagar/

 

NB ! Barn som alt går i ein barnehage i Vågå treng ikkje søkje på nytt, desse skal levere endringsskjema til barnehagen om dei ønskjer endring av barnehage eller dagar. 

Søknadsfrist: 1. mars 2020