Aukande skogbrannfare

Brannsjefutvalget Innlandet går ut med ei åtvaring no som skogbrannfaren er aukande, og det ikkje ser ut til å komme regn av noko omfang i næraste framtid.

"Kort oppsummert har vi et forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, med unntak av der det åpenbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt. Slik værforholdene er nå kan det ikke anses aktsomt å gjøre opp ild."

Les heile pressemeldinga (PDF, 84 kB)