Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017 og har sendt ut informasjon om ordninga:


09.06.2017

Matrikkelinformasjon (eigedomsinformasjon) vil ikkje bli oppdatert i kartløysingane i ei periode frå 01. juni grunna ei strukturomlegging frå Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløysingane.


06.06.2017

Vatnet frå Lalm vassverk er kontrollert og friskmeldt, slik at kokevarselet er oppheva.


02.06.2017

7.-11. juni 2017 år er det nok ein gong duka for Vågå-Dågå.

02.06.2017
Alle saker