Det blir arrangert studietur til Vingelen og Tynset med tema utmarksbeiting, torsdag 6. juli.


22.06.2017

I samband med Eidefoss sitt arbeide med framføring av ny kraftline frå Rosten, vil Skjellvegen bli heilt stengt ca ei og ei halv veke frå onsdag morgon (21. juni).


19.06.2017

Melding frå Eidefoss Nett i samband med bygging av nytt linjenett:I forbindelse med bygging av nytt 132kV linjenett mellom Vågåmo og Rosten kraftverk, skal Eidefoss Nett legge nye kabler på strekningen Vågåmo transformatorstasjon til Skjellom. Kabeltraséen vil gå i vegbanen på store deler av strekningen.


15.06.2017

Opplandstrafikk har bestillingsruter i skuleferien. Følg lenkene under, der du også finn tlf.nr til drosjene.


15.06.2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017 og har sendt ut informasjon om ordninga:


09.06.2017

Matrikkelinformasjon (eigedomsinformasjon) vil ikkje bli oppdatert i kartløysingane i ei periode frå 01. juni grunna ei strukturomlegging frå Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløysingane.


06.06.2017

Vatnet frå Lalm vassverk er kontrollert og friskmeldt, slik at kokevarselet er oppheva.


02.06.2017

7.-11. juni 2017 år er det nok ein gong duka for Vågå-Dågå.

02.06.2017
Alle saker