Vågå idrettsråd

Leiar Øistein Formo På val 2021 oiformo@online.no
Nestleiar Yvonne Nyhus-Bakke På val 2021 yvonnenyhus@gmail.com
Styremedlem Atle Bakken På val 2022 atleba.ab@gmail.com
Styremedlem Else Britt Eide På val 2022 ebeide@outlook.com
Styremedlem Svein Rune Damstuen På val i 2022 srdams@online.no
Styremedlem Terje Kleiven På val 2023 terje.kleiven@gmail.com
Vara Ola Skogen På val 2022 firmapost@skogenbil.no
Vara Odd Kristen Repp På val 2022 okrepp@hotmail.com

Revisor Astrid Grønli
Valkomite
Leiar Tor Henning Sveen
Medlem Stein Kluften
Medlem Hege Bestum
Øverste på lista rullerast ut kvart år, og nytt medlem på skaffast i forkant.


Adresse Kontakt Kategori
Vågå idrettsråd
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter