Lag og organisasjoner

Lag og organisasjoner
Navn Hjemmeside Postadresse
Dompe aktivitetspark Ingen hjemmeside 2680 VÅGÅ
Haugøyjordet velforening Ingen hjemmeside
Kjøpanger vel Ingen hjemmeside
Krokjordet velforening Ingen hjemmeside
Kveom grendalag Ingen hjemmeside
Lalm vel og grendautvikling Ingen hjemmeside
Nedre Langskåre vel Ingen hjemmeside
Randsverk grendalag Ingen hjemmeside
Sjårdalen grendalag Ingen hjemmeside
Skårvangen og Skogbygda grendalag Ingen hjemmeside
Utstillingsplassen velforening Ingen hjemmeside
Øygardene og Skjellum vel Ingen hjemmeside