Private barnehagar

I Vågå er det to private barnehagar. Tytingen er ein gards- og naturbarnehage og Trudelutten er ein barnehage med fokus på musikk. 

Sjå eiga heimeside på desse.