Prisar og opningstider

Prisliste - Barnehage - 2022

Prisliste - Barnehage - 2022
Opphaldstid Pris
5 dagar i veka, pris pr mnd frå 1.8.22 3.050,-
4 dagar i veka, pris pr mnd 2.926,-
3 dagar i veka, pris pr mnd 2.823,-
Kjøp av ekstra dag 475,-
Betaling ved for sein henting, pr påbegynt time 217,-
Kost, pr mnd 5 dagar 424,-
Kost, pr mnd 4 dagar 341,-
Kost, pr mnd 3 dagar 259,-

Prisane i dei kommunale barnehagane er justert etter generell prisstigning og er som følgjande frå 1. august 2022: 

  • 5 dagar i veka kostar kr 3.050,- per månad
  • 4 dagar i veka kostar kr 2.926,- per månad
  • 3 dagar i veka kostar kr 2.823,- per månad.

Kost kjem i tillegg og er som følgjande:

  • 5 dagar i barnehagen kostar kr 424,- per månad
  • 4 dagar i barnehagen kostar kr 341,- per månad
  • 3 dagar i barnehagen kostar kr 259,- per månad.

Kjøp av ekstradag i barnehagen kostar kr 475,-.

Ved for sein henting er gebyret på kr 217,- per påbegynte time. 

Har du låg inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familiar eller hushaldninger med låg inntekt. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling: Viss maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga, skal du ha redusert pris.  Dette gjeld både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret, og du kan søkje nedsett foreldrebetaling gjennom å levere den siste skattemeldinga til servicetorget i Vågå kommune eller søkje direkte via barnehagesystemet https://barnehage.visma.no/vaga

Det er 20 timar gratis kjernetid per veke for 2-, 3-, 4- og 5-åringar for hushaldninger med låg inntekt. Frå 1. august 2021 er inntektsgrensa på kr 583.650,-.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Mona Sveen på tlf 99 69 38 18 eller på e-post mona.sveen@vaga.kommune.no

 

Opningstider i dei kommunale barnehagane i Vågå:

  • Søre Grindstugu - kl 7.00 - 16.30
  • Lalm barnehage - kl 7.00 - 16.30

 

Datoar/perioder då barnehagen er stengt:

Barnehagane er stengt i påskeveka, juleveka og om sommaren i vekene 29, 30 og 31.

I tillegg kjem det fem planleggingsdagar. Desse blir det varsla om.

Kontakt

Jorunn Linderud
Tenesteleiar Søre Grindstugu barnehage
Mobil 976 05 695