Prisar og opningstider

Prisliste - Barnehage - 2020
Opphaldstid Pris
5 dagar i veka, pris pr mnd 3.135,-
4 dagar i veka, pris pr mnd 2.830,-
3 dagar i veka, pris pr mnd 2.730,-
Kjøp av ekstra dag 450,-
Betaling ved for sein henting, pr påbegynt time 200,-
Kost, pr mnd 5 dagar 400,-
Kost, pr mnd 4 dagar 320,-
Kost, pr mnd 3 dagar 240,-

Det er 30% moderasjon på barn nr 2 og 80% moderasjon på barn 3, 4 osv.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar:

Frå 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt, rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage pr veke. Frå og med 1. august 2019 gjeld gratis kjernetid for hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn kr 548.000,- pr år.

Opningstider:

  • Søre Grindstugu - kl 7.00 - 16.30
  • Lalm barnehage - kl 7.00 - 16.30

 

Datoar/perioder då barnehagen er stengt:

Barnehagane er stengt i påskeveka, juleveka og om sommaren i vekene 29, 30 og 31.

I tillegg kjem det fem planleggingsdagar. Desse blir det varsla om.

Kontakt

Jorunn Linderud
Tenesteleiar Søre Grindstugu barnehage
Mobil 976 05 695