Prisar og opningstider

Prisliste - Barnehage - 2021
Opphaldstid Pris
5 dagar i veka, pris pr mnd
4 dagar i veka, pris pr mnd
3 dagar i veka, pris pr mnd
Kjøp av ekstra dag 460,-
Betaling ved for sein henting, pr påbegynt time 210,-
Kost, pr mnd 5 dagar 410,-
Kost, pr mnd 4 dagar 330,-
Kost, pr mnd 3 dagar 250,-

Det er 30% moderasjon på barn nr 2 og 80% moderasjon på barn 3, 4 osv.

UTDRAG FRÅ UTDANNINGDIREKTORATET SINE SIDER: 

"Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. 

Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 230 per måned fra og med 1. januar 2021.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. <br>

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. 

 

Opningstider dei kommunale barnehagane i Vågå:

  • Søre Grindstugu - kl 7.00 - 16.30
  • Lalm barnehage - kl 7.00 - 16.30

 

Datoar/perioder då barnehagen er stengt:

Barnehagane er stengt i påskeveka, juleveka og om sommaren i vekene 29, 30 og 31.

I tillegg kjem det fem planleggingsdagar. Desse blir det varsla om.

Kontakt

Jorunn Linderud
Tenesteleiar Søre Grindstugu barnehage
Mobil 976 05 695