Skatteoppkrevjaroppgåver

Frå 1. november 2020 er skatteoppkrevjaroppgåvene overført til Skatteetaten.

For meir informasjon, og kontaktopplysningar, sjå Skattetaten sine nettsider.