Nyttige lenker - planområdet

Under finn du ei oversikt over nokre aktuelle lenkar innan fagområdet planlegging.

Aktuelle lover og forskrifter

Plan og bygningslova

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

 

Rettleiarar og nyttig informasjon om planlegging

Miljøverndepartementet sin rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar etter pbl (T-1490)

KMD sine nettsider om planlegging

PlanOppland

 

Kartinnsynsløysing med temadata

InnlandsGIS

Innsynsløysing Nord-Gudbrandsdal