Generelt om byggesak

Hovudmålet for tenesta er å leggje til rette for at bygg og anlegg blir utført i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og planar. Kommunen skal yte god service og drive effektiv saksbehandling med god kvalitet.

Informasjon om saksbehandlingstid

 

Byggesøknad kan sendast til:

Vågå kommune

Edv. Stormsveg 2

2680 Vågå

 

eller epost: postmottak@vaga.kommune.no 

Elektronisk søknad

Kontakt

Estin Johannes Blessom
Byggjesak
Mobil 907 83 438
Bjørn Tore Aspen
Tilsyn og byggjesak
Mobil 469 50 744