Kurs

Vågå brannvesen kan gjennomføre eller organisere følgjande kurs:
• Brannvernleiarkurs
• Interne brannøvingar for bedrifter og offentlege institusjonar
• Kurs i varme arbeid 

Vi samarbeider tett med Lom og Skjåk brannvesen ved gjennomføring av kurs.

Kontakt oss om du har spørsmål om kurs.

Kontakt

Arne Reitan Sæther
Brannsjef
Mobil 915 10 101

Brannsjef for Vågå og Sel, leiar beredskapsavdeling, branninspektør og brannførebyggar