Påkjørsel av dyr

Skulle du komme i skade for å køyre på dyr langs vegen, pliktar du som sjåfør å stoppe og varsle frå til anten lokal fallviltgruppe eller politiet (tlf 02800).

Fallviltgruppe

Fallviltgruppe
Namn Telefonnr
Egil Skogum (leiar) 95 14 73 25
Håvard Myrum 91 36 24 60
Anders Bersu 90 10 54 10
Vidar Rugsveen 91 72 74 27
Ola Auale 91 38 32 20

Artikkelliste