Bål og bråtebrenning

Frå 15. april til 15. september er det forbode å brenne bål i utmark eller i nærleiken av skogvegetasjon. 

I Forskrift om brannforebygging §3, står det: 

«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

 

Registrering av lovlege bålbrenningar skal gjerast til Alarmsentral Brann Innlandet av ansvarleg meldar ved bruk av skjema, samme dag som brenning skal skje.

Bålbrennar har alt ansvar sjølv og korkje lokalt brannvesen eller 110-sentralen gir noko godkjenning. Bålbrennar er sjølv ansvarleg for å sette seg inn i lokale føresegner.

Sjølv om melding av bål eller anna type brenning er meldt til Alarmsentral Brann Innlandet, kan brannvesenet stille vedkomande økonomisk ansvarleg for eventuell utrykking om bålet kjem ut av kontroll, eller om det kjem klager på grunn av røyk eller liknande, slik at bålet blir kravd sløkt av brannvesenet.

Brenning skal vere avslutta før det blir mørkt.

 

Skjema for registrering av brenning hos 110 Innlandet

 

Lokal forskrift: Om open brenning og brenning av avfall i småovner

Kontakt

Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 480 69 256