Bondens nettverk

Som gardbrukar har ein eit stort ansvar. Vi veit at det dagleg er mange beslutningar som skal takast, og av og til kan ein oppleve at ansvaret blir for stort.

For alle gardbrukarar kan det oppstå ein situasjon eller ei enkelthending som gjer at det er vanskeleg å handtere alt aleine. Mange har familie, arbeidshjelp og eit godt nettverk rundt seg som kan bidra i ein vanskeleg situasjon, men andre har få å støtte seg til når ting blir vanskeleg. Uansett kor stort eller lite nettverk ein bonde har, så kan det vere god hjelp at det er eit apparat med profesjonelle fagfolk som kan hjelpe bonden i ein vanskeleg situasjon.

Målet med Bondens nettverk er å gje gardbrukaren ein tryggare kvardag. Gardbrukaren eller andre kan ta kontakt med Bondens nettverk for å få hjelp til å løyse ulike problem og vanskelegheiter. 

Vi er tilgjengeleg for deg - ta kontakt med ein av oss! 

Kontaktinfo - Bondens nettverk

Kontaktinfo - Bondens nettverk
Funksjon Namn Telefon
Landbrukskontoret Per-Ivar Weydahl 92 04 14 10
Psykisk helse Vågå Vågå kommune 48 89 72 11
Psykisk helse Sel Sel kommune 47 66 34 94
Sparebank 1 Lom og Skjåk Iren Nystuen 41 41 56 41
Vågå avløysarlag Oddrun Løkken Mo 41 56 79 40

 

 

FOR ØYEBLIKKELIG HJELP:

BRANN 110 – POLITI – 112 – AKUTT HELSE 113 – LEGEVAKT 116117

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.