Skulekorps

Vågå skulekorps starta formelt opp att frå hausten 2015 etter å ha ligge nede sidan 1994.

Hausten 2019 vil Vågå skulekorps bli eit janitsjarkorps.  Det vil seie at det vil bli både treblåsarar og messinginstrument i korpset. Etter obligatorisk 3 .klassekorps i skuletida, er elevane frå og med 4.årssteg velkomne til å melde seg på skulekorps, gjennom kulturskulen.

Vi har tilbod om å spela eit av desse instrumenta:  Kornett, horn, baryton, trombone, tuba eller trommer. I tillegg vil ein frå hausten 2019 kunne få spele fløyte og klarinett i skulekorpset!

Undervisninga vil bli to gonger pr veke, ein gong i veka er det samspel for alle saman og ein gong vil du få gruppeundervisning/individuell undervisning på ditt instrument. Du vil få leige instrument. Ein gong kvar månad blir det samspel i stor gruppe saman med Lom og Otta skulekorps, istaden for samspel for berre dei frå Vågå.

Skulekorpset vil ha eigne arrangement i tillegg til kulturskulen sine, td turar, seminar, stevne, deltaking på 17.mai m.m.

Vi satsar på mykje moro og sosialt i tillegg til det musikalske. Dei to siste åra har Vågå skulekorps delteke på ein stor korpsfestival på Tusenfryd, utanfor Oslo, med speling og mykje moro. Ungane storkoste seg båe gongane, både musikalsk og sosialt, med ungdomsdisco, pizza, overnatting på skule med alt som høyrer til. Denne turen var i samarbeid med korpsmusikantar på Otta. Våren 2020 planlegg korpset tur til stor festival på Lillehammer. Det er berre å gle seg!

Skulekorpset planlegg nyårskonsert dette skuleåret, meir om dette for dei som vil vere med.

Velkommen til vordande korpsmusikantar.

Lærarane på skulekorps er Odd Ivar Svelstad, samspel og messinginstrument, Mariann Kleiven på klarinett, Anita Moe på tverrfløyte og Paulo Macamo på trommer. Undervisningsdagar blir bestemt saman med elevane.

Kontakt

Anita Moe
Kulturskulerektor
Telefon 61 29 36 27
Mobil 901 58 217

Har administrativt ansvar for kulturskulen, og følgjer opp UKM. Underviser i fløyte og teater.