Fele

Undervisningen på fele er tilpassa  kvar elev sine føresetnader, interesser og behov.

Feleopplæringa er eit samarbeid mellom Vågå kulturskule og Vågå spel- og dansarlag. Undervisninga går føre seg på måndagar og lærar er Bjørn kåre Odde.

Vi ønskjer at elevane våre skal bli kjende med fleire ulike musikkgenre: dei kan lære folkemusikk, klassisk, populære songar, ny musikk m.m.  Undervisninga  gis primært i små grupper på to og to, men elevane får og tilbod om samspel, tverrfaglige prosjekt, seminar og konsertar. Sosiale og artige aktivitetar vil hjelpe elevane med å få kontakt med kvarandre og skape langvarige venskap. Alle elevane på fele får og tilbod om å vere med i juniorspelmannslaget.