Fele

Undervisningen på fele er tilpassa  kvar elev sine føresetnader, interesser og behov.

Feleopplæringa er eit samarbeid mellom Vågå kulturskule og Vågå spel- og dansarlag. Undervisninga går føre seg på måndagar og lærar er Bjørn kåre Odde.

Vi ønskjer at elevane våre skal bli kjende med fleire ulike musikkgenre: dei kan lære folkemusikk, klassisk, populære songar, ny musikk m.m.  Undervisninga  gis primært individuelt, men elevane får og tilbod om samspel, tverrfaglige prosjekt, seminar og konsertar. Sosiale og artige aktivitetar vil hjelpe elevane med å få kontakt med kvarandre og skape langvarige venskap. Alle elevane på fele får og tilbod om å vere med i juniorspelmannslaget.

Artikkelliste