Fele

Undervisningen på fele er tilpassa  kvar elev sine føresetnader, interesser og behov.

Fele er eit tilbod for elevar fra 2.klasse og oppover. Lærar er Ragna Valde Sletten.

Vi ønskjer at elevane våre skal bli kjende med fleire ulike musikkgenre: dei kan lære folkemusikk, klassisk, populære songar, ny musikk m.m.  Undervisninga  gis primært individuelt, men elevane får og tilbod om samspel i periodar, tverrfaglige prosjekt, seminar og konsertar.  Alle elevane på fele får og tilbod om å vere med i juniorspelmannslaget. Dei lengstkomne vil og kunne vere med i Vågå strykeorkester.

Artikkelliste