Karusell

Karusell er eit tilbod for dei yngste, primært for dei som går på 1. og 2. årssteg. Karusellåret er delt inn i fire stasjonar, med kvart sitt hovudfokus: musikk. teater, dans og visuell kunst. Elevane er omlag 8 - 9 veker på den same stasjonen, litt ulikt frå stasjon til stasjon, etter som det dukker opp fridagar  o.l. i løpet av året. 

Karusell vil skuleåret 2017/18 er på torsdagar. Den første gruppa vil starte omlag klokka 14.00, og elevane vil bli henta rett etter skuletid, et saman med læraren og går til undervisninga etterpå.

 

Det er fire lærarar som arbeider med karusell:

Gro Dybvik er hovudlærar og følgjer elevane heile året. Ho er teaterpedagog og har det faglege ansvaret på teaterstasjonen. I tillegg vil ho vere med på alle dei andre stasjonane og. Om de lurar på noko, eller treng å gje beskjedar om sjukdom e.l. er det Gro de skal kontakte.

Tlf 92 86 35 25 

 

Barbro Bekken er faglærar på kunst

Tlf 97 59 49 18  

 

Paulo Macamo er faglærar på musikk

Tlf 91 68 43 76 

 

Live Visdal er faglærar på dans

Tlf 97 41 55 15 

 

Saman skal desse fire lærarane gje elevane inspirasjon, smakebitar og introduksjon til livet som kulturskuleelev, når ein seinare vil velje retning og fag i kulturskulen  - dersom ein vil forstetje i kulturskulen etter karusell.

Teaterundervisning i karusell

Teaterundervisninga i karusell baserast på teaterleik. Det betyr at vi øver teaterteknikkar som inneber rørsle, kroppsmedvit, pantomime, samspel, rollespel, språk, dikt og regle. Vi øver på tryggleik på scena og på kvarandre - alt pakka inn i leik og musikk.

Den siste timen på teaterstasjonen har vi ein open time på scena for familie og venner. Her får dykk eit blikk inn i vår magiske verden!

Musikkundervisninga i karusell

På musikkstasjonen prøver vi å syne mange ulike sider ved musikken. Hos oss får du prøve gitar, piano, djembe, trommesett, syngje, samt å blande musikk med teater og dans.

Danseundervisninga på karusell

På stasjonen dans på karusell får elevane moglegheiten til å vere kreative, samarbeide, utforske danserøysler til musikk. I timane skal vi lytte og respektere kvarandre.

Kunstundervisninga på karusell

På kunststasjonen vil elevane få prøve ulike materiale og ulike teknikkar. Dei vil teikne, måle, klyppe, lime, kanskje sy litt eller arbeide med tekstil. Noko hobbyrelatert undervisning også.

Kontakt

Anita Moe
Kulturskulerektor
Telefon 61 29 36 27
Mobil 901 58 217

Har administrativt ansvar for kulturskulen, og følgjer opp UKM. Underviser i fløyte og teater.