Søk kulturmidlar

Lag og organisasjonar som driv aktivt kulturarbeid innanfor det utvida kulturomgrepet, kan søkje Vågå kommune om kommunalt tilskot / kulturmidlar.  

Søknadsskjema er utlagt på servicetorget i kommunehuset, eller kan lastast ned her:

Skjema for sang og musikk 2020 (PDF, 74 kB)

Skjema for idrett 2020 (PDF, 74 kB)

Skjema for allmenne lag og foreiningar 2020 (PDF, 73 kB)

Skjema for samfunnshus og grendahus 2020 (PDF, 74 kB)

 

Søknad må sendast: Vågå kommune, Edv. Storms veg 2, 2680 Vågå - eller på epost

For 2020 er fristen 15. mars.

Kontakt

Stein Holen
Tenesteleiar
Mobil 957 49 880

Ansvar for kino, kulturkalender, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen