Søk kulturmidlar

Lag og organisasjonar som driv aktivt kulturarbeid innanfor det utvida kulturomgrepet, kan søkje Vågå kommune om kommunalt tilskot / kulturmidlar.  

Frist for søknad er 15. mars 2023

Digitalt søknadsskjema for kulturmidlar - gjeld alle lag og organisasjonar

 

Søknadsskjema  i gammal versjon er utlagt på servicetorget i kommunehuset, eller kan lastast ned her:

Papirbasert søknad må sendast: Vågå kommune, Edv. Storms veg 2, 2680 Vågå - eller på epost

Kontakt

Stein Holen
Konsulent
Mobil 957 49 880