Kvennberget på Lalm

Kvennberget (Tolstadkvennberget) på Lalm er eit av dei eldste områda innan kvernsteinsproduksjon i Noreg.

Skriftlige kjelder antyder at det var drift på 1400-tallet, men det er mogleg at det vart produsert kvernsteiner allereie i vikingtida. Frå Kvennberget vart det levert steinar både i Noreg og til andre land. Kvennberget vart freda som kulturminne i 1987.


Lalm samfunnshus har ei utstilling over temaet. Ta kontakt på telefon 48022559 om du vil sjå utstillinga.

Det er skilta til Kvennberget frå Rv 15 ved samfunnshuset på Lalm.

.www.kulturarv.no/kulturminne/kvennberget-mollesteinproduksjon

https://www.youtube.com/watch?v=8el8M6tKLNA