Ymse kontakt- og hjelpetelefonar

Det er mange hjelpetelefonar som har auka beredskap no om dagen. Her finn du oversikt over ein del av dei som tilbyr hjelp og støtte.

Barnevern

Barneverntenesten i Ottadalen har døgnbemanna telefon - 90 85 44 75

 

NAV

NAV økonomisk naudtelefon - 40 46 95 82

NAV arbeidsgjevartelefon - 55 55 33 36

 

Heimetenesta og Vågåheimen

Heimetenesta, døgnvakt - 97 05 26 51

Vågåheimen, døgnvakt - 61 29 37 50 - 47 61 57 00

Finntunet, døgnvakt - 48 10 59 54

 

Kommunepsykolog i Vågå, Lom og Skjåk

Ivar Morten Gjellesvik - 48 16 55 18

 

Bufdir, region øst

Bufetat har ikkje behov for å ta ned aktivitet p.t. i barneverninstitusjonane, akuttilbodet eller fosterheimtenesten. Hjelpetiltaka er i drift, men i hovudsak med samtaler over digitale kanalar.

Sjå Bufdir si eiga side om koronarelatert informasjon

 

Familievernkontoret Otta SKF

Telefon:                     61 23 05 36
Telefontid:                 kl 09.00-16.00
Epost:                       kf.otta@bufetat.no
Opningstid:               kl 09.00-16.00
 

Koronatelefon for barn og unge i Nord-Gudbrandsdalen

Kommunane i Nord-Gudbrandsdal (Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og Sel) opner ein telefon for barn og unge opp til 18 år som opplever bekymring rundt det nye Korona-viruset, Covid-19. 

Telefonen er meint for dei som opplever bekymring, angst, sorg, stress eller anna knytt til dette sjukdomsutbrotet. Du kan vere anonym, og tilsette har teieplikt. Telefonnummeret er 480 77 880

Kontakttelefonen er open kvardagar mellom kl. 10.00 og 20.00 og mellom kl. 12.00 og 17.00 på laurdagar og sundagar. I påska er kontakttenesta open frå kl.14.00-17.00 alle dagar frå 6.4 – 13.4.20.

Kontakttelefonen er betjent av tilsette frå PPT NG og helsestasjonen.

Kontakttelefonen er også open for føresette som treng nokon og prate med i samband med at koronatiltaka har ført til bl.a. stengte skular og barnehagar. Dette gjev oss alle ein annan kvardag.

Nettstaden www.unginorddalen.no er etablert. Her ligg det informasjon og råd om koronasituasjonen på mange forskjellige språk. Her opnar chat 30.03.20. Chatten vil ha same opningstid som telefonen. Facebooksida unginorddalen er opna, og chattefunksjonen vil vere frå facebooksida også.

 

Mental Helse Ung

Heimeside

 

Redd Barna

Også Redd Barna har god oversikt over tilbod du kan kontakte, anten du er barn eller vaksen.

Heimeside

 

Mental Helse Foreldresupport

Foreldresupport er ein døgnåpen telefon- og chatteteneste for omsorgspersonar som treng hjelp, rettleiing eller har behov for å lufte tankane sine med nokon.

Telefon: 116 123 (tast 2)

Heimeside

 

Gudbrandsdal krisesenter

Er du utsett for vald og treng nokon å snakke med?

Telefonnummer: 61 27 92 20 eller 41 48 12 20 

Heimeside

 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte og deira pårørande

Telefon 800 57 000

Heimeside

 

Barn av rusmisbrukarar - BaRsnakk

Anonym chat-teneste

Heimeside

 

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Heimeside

 

Norsk Fosterhjemsforening

Møter du som fosterheim særskilde problem i dagens unntakstilstand?

Heimeside

Kontakt

Informasjonstelefon Covid-19
Mobil 952 53 990

Informasjonstelefon ved helsesenteret i Vågå. Ring eller send SMS om du har spørsmål om Covid-19 (koronavirus)