Kva er digital heimeoppfølging?

Digital heimeoppfylging inneber at du vert fylgd opp i heimen gjennom blant anna eigenmåling eller automatisk måling, og du rapporterar sjølv opplysningar om eiga helsetilstand. Resultatet sendast digitalt til helsetenesta som vurderar og fylgjer deg opp ved behov, primært via digitale verkty (Nasjonal helse-og sykehusplan 2020-2023)

Dette prosjektet er vi heilt i startfasen av , meire informasjon kjem etterkvart .