Flyktningtjenesten i Vågå

Flyktningtjenesten har ansvaret for oppfølging av flyktninger som bosettes i Vågå, og sørger for at alle nyankomne og bosatte flyktninger får introduksjonskurs og bistanden som kreves for å bli godt etablert i Vågå.

Om Flyktningtjenesten i Vågå:

Flyktningtjenesten i Vågå er organisert i NAV Vågå. Flyktningtjenesten har ansvar for å tilby introduksjonsprogram til flyktninger i målgruppen. Dette skjer i tett samarbeid med voksenopplæringen i Vågå som tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedende voksenopplæring (grunnskole for voksne).

Se også: 

Informasjon for flyktninger som er bosatt eller skal bosettes i Vågå

Bosetting av flyktninger

Vågå kommune bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kommunen har ansvar for å skaffe bolig til flyktninger som (IMDi) ber kommunen om å bosette. Det er flyktningtjenesten som finner egnet bolig - enten det i private markedet eller kommunale boliger. Flyktninger har også mulighet til å finne bolig selv, og må da søke om å bli bosatt formelt for å få rett til offentlige tjenester.

Familiegjenforening/familieinnvandring

Flyktningtjenesten kan gi veiledning til dem som er familiegjenforent med en flyktning. Flyktninger får informasjon om hvilke rettigheter og plikter som følger med sin oppholdsstatus. Ta kontakt om du lurer på om du har rett og plikt til introduksjonsprogram.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Introduksjonsprogrammet er et opplærings- og kvalifiseringstilbud til nyankomne flyktninger i aldersgruppen 18-55 år. Målsettingen er at deltakerne skal bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og arbeid. Programmet består av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis og andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Programmet inkluderer også kompetansekartlegging, livsmestringskurs og foreldreveiledning.

Status for flyktningsituasjonen i Vågå 2023

Ved inngangen til 2023 var det bosatt 204 innvandrere i Vågå. 51 flyktninger er bosatt i 2023 (per. 1.12.23). 

Antall personer kommunen har vedtatt å bosette i 2023: 50

Antall personer kommunen har vedtatt å bosette i 2024: 50

Mer statistikk om bosatte flyktninger finnes her (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi).
 

 

Flyktningsituasjonen: Slik kan du bidra

Det er et stort engasjement og stor vilje til å bistå flyktninger som kommer til Vågå. Flyktningtjenesten har dessverre ikke kapasitet til å ta i mot møbler, klær og andre ting. Brukte klær og mindre gjenstander kan doneres til Ting og Tøy i Vågå. 


Her er noen råd til deg som vil bidra:

- Vær inkluderende

Vertskapsrollen er viktigere enn du tror, og alle kan gjøre en forskjell. Flyktninger skal skape seg et nytt liv på sitt nye sted – det innebærer å få nettverk, venner, hobbyer og bli kjent med lokalsamfunnet.

 

- Meld deg som frivillig:

 

- Ta kontakt med Frivilligsentralen

Frivilligsentralen i Vågå arrangerer blant annet språkkaféer og andre aktiviteter for fremmedspråklige. Les mer her. 

 

- Tips oss om ledige boliger

- Det er stadig behov for nye boliger som kan benyttes til flyktninger som skal bosettes i kommunen. Meld fra om du har bolig til utleie (krever innlogging).  

 

- Mer informasjon om hvordan man kan hjelpe flyktninger

Se flere gode tips her: (hos IMDi).

 


 

Kontakt

Christoffer Biong
Flyktningkonsulent
Mobil 941 95 069