Omsorgsbustader

Vågå kommune har omsorgsbustader på ulike adresser. Søknad om omsorgsbustad kan sendast til Tildelingskontoret, Edv. Stormsveg 2, 2680 Vågå.

Søknadsskjema

Prisliste - Utleige av omsorgsbustader - 2022

Prisliste - Utleige av omsorgsbustader - 2022
Gruppe Stad Antall einingar Pris pr mnd
A Ved Vågåheimen 13 6.348,-
B På Lalm, eks straum 3 6.088,-
C På Lalm, inkl straum 1 8.282,-
D Villarunningen (Vollvegen 1B, 1C og 1D) 3 8.144,-
E Villarunningen (Vollvegen 1A) 1 6.246,- + straum
F Villarunningen (Vollvegen 1E) 1 (stor) 6.913,- + straum
G Bankbrenna 8 8.381,-
H Søre Langskåret 2 6.459,- + straum
I Moavegen bufellesskap 5 11.329,- inkl straum, internett, TV, komm. avg.
J Eksismoen bufellesskap 8 8.144,-
K Finntunet bufellesskap 12 8.381,-

Bustøtte:

Brukar har rett til å søkje om bustøtte, som er ei behovsprøvd statleg støtteordning for personar med låg inntekt og høge bukostnader. Bruk denne lenka for å komme til ei side der du kan rekne ut om du kan få bustøtte

Ta kontakt med servicetorget, tlf 61 29 36 00, for hjelp og rettleiing