Miljøterapitenesta

Miljøterapitenesta leverer tenester til personar over 18 år med psykisk utviklingshemming og/ eller psykiske lidelser.  

Tenesta er delt inn i tre avdelinger. Det er to bufellesskap: Eksismoen og Finntunet, og eit dagsenter som ligg i Sjårdalen - Solhaug.

Miljøterapitenesta skal sørgje for at kvar enkelt har ein trygg og forutsigbar kvardag, med størst mogleg grad av sjølvstendighet og mestring i eiga liv.

Tilbodet er individuelt tilrettelagt ut frå den enkelte brukar sine forutsetninger og behov, og kan blant anna vera: kartlegging av hjelpebehov, personleg stell og omsorg, opplæring/vedlikehald av ADL ferdigheter, administrering av legemidler, støttesamtaler, oppfølging av fritidsaktivitetar ut frå interesser og funksjonsnivå, tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbod og samarbeid med andre personar/tenester rundt brukaren. (koordinering av arbeid i ansvarsgruppe og individuell plan).

Tenesta har eit dagtilbod som skal leggje til rette og gjennomføre aktiviteter i samarbeid med brukaren, utifrå individuelle evner, behov og interesser. Dagaktiviteten skal sikre høve til utvikling og meistring, og medverke til tryggleik og eit meiningsfylt liv. 
 

Kontaktinformasjon:

Eksismoen:

Tlf Eksismoen 91 72 52 13, eksismoen@vaga.kommune.no 

Kontaktperson: Tone Ødegård, 41 50 04 43

Finntunet:

Tlf Finntunet 95 16 79 65/47 64 76 18, finntunet@vaga.kommune.no

Kontaktperson: Tone Ødegård, 41 50 04 43

Solhaug: 

Tlf Solhaug 97 12 84 44, dagsenteret1@vaga.kommune.no

Kontaktperson: Randi Stulen, 90 85 72 93

Kontakt

Ina Haugen Rindhølen
Tenesteleiar
Telefon 453 12 670
Tone Ødegård
Avdelingsleiar Finntunet og Eksismoen
Mobil 415 00 443
Randi Stulen
Aktivitetskoordinator og avdelingsleiar Solhaug
Mobil 908 57 293