Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftsjukepleiar 970 52 651
Avdelingsleiar heimetenesta 970 52 650
Vaktmeister 61 29 37 70 419 30 096
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500
Ambulerande vaktmeister/husfar 948 23 785
Tenesteleiar heimetenesta 907 06 834