Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vernepleiar 61 29 37 27 994 26 061
Gro Johnsgård Aateigen
Jordmor 61 29 37 19 414 94 635

Døgnopen jordmorvakt - tlf 94 15 90 61

Fysioterapeut for barn og ungdom 61 29 37 54 954 82 265
Miljøterapeut 61 29 37 18 415 50 332
Psykiatrisk sjukepleiar og fagansvarleg 61 29 37 23 488 97 211
Guro Frydenlund
Psykiatrisk hjelpepleiar med vidareutdanning i rehabilitering 61 29 37 18 477 10 697
Anne Berit Vilhelmsen Haugen
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500
Helsesøster 61 29 37 17 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag

Ergoterapeut 61 29 37 00 488 93 996

Arbeider måndag - fredag, med fri annankvar onsdag.

Er også syn- og hørselskontakt i Vågå

Fysioterapeut 61 29 37 00 476 63 938
Fysioterapeut 61 29 37 00 476 63 938
Spesialsjukepleiar med vidareutdanning innan psykisk helse og rus 61 29 37 67 474 88 310
Camilla Haug Letrud
Helsesøster 61 29 37 16 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Miljøarbeidar 61 29 37 24 477 69 878
Tenesteleiar helsesenter 61 29 37 04 990 28 291
Miljøarbeidar 948 62 416
Magnhild Råstad
Logoped
Jordmor (vikar) 414 94 635
Psykiatrisk hjelpepleiar 948 14 593
Bjørg Skogen