Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitør 61 29 37 27 994 26 061
Jordmor 61 29 37 19 414 94 635

Døgnopen jordmorvakt - tlf 94 15 90 61

Fysioterapeut for barn og ungdom 61 29 37 54 954 82 265
Miljøterapeut 61 29 37 18 415 50 332
Psykiatrisk sjukepleiar 61 29 37 23 488 97 211
61 29 37 18 477 10 697
Helsesøster 61 29 37 17 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag

Ergoterapeut 61 29 37 00 488 93 996

Arbeider måndag - fredag, med fri annankvar onsdag.

Er også syn- og hørselskontakt i Vågå

Fysioterapeut 61 29 37 00 476 63 938
Fysioterapeut 61 29 37 00 476 63 938
Psykiatrisk sjukepleiar 61 29 37 67 474 88 310
Helsesøster 61 29 37 16 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Miljøarbeidar 61 29 37 24 477 69 878
Tenesteleiar helsesenter 61 29 37 04 990 28 291
Logoped
Jordmor (vikar) 414 94 635