Ansattoversikt


Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef Sel 61 29 36 78 994 51 073

Er i tillegg vilt- og fiskeansvarleg i Sel kommune