Ungdataundersøkinga i Vågå 2021 - informasjon til føresette og ungdomar

I 2021 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Vågå kommune blant elevar i 8. - 10. klasse. Tidlegare har kommunen gjennomført undersøkinga i 2015, 2018 og 2020. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Vågå, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 10 til 12.

Sjå eige skriv for ytterlegare informasjon (PDF, 118 kB)

Kontakt

Helen Øygarden
Rektor Vågå ungdomsskule
Telefon 61 29 39 00
Mobil 911 94 130