Søknad om utsleppsløyve

Dersom eigarar av bustad eller fritidsbustadar skal ha kloakkløysing er dette søknadspliktig etter forureiningsforskrifta kapittel 12. 

Føresegn i kapittel 12 gjeld for utslepp av avløpsvatn frå avløpsanlegg mindre enn 50 pe. Dette vil i praksis seie kloakkløysing til bustadhus og fritidsbustader. Dette gjeld og tette tankar og om det skal installeras vassklosett der bueining har vatn frå eiga brønn inn i bueining.

 

Rettleiing søknad om utslepp av avløpsvatn (PDF, 82 kB) (PDF, 82 kB)

Søknadsskjema utsleppsløyve (PDF, 61 kB) (PDF, 61 kB)

Vedlegg C til søknadsskjema (PDF, 81 kB) (PDF, 81 kB)

Vedlegg D til søknadsskjema (PDF, 107 kB) (PDF, 107 kB)

Vedlegg F til søknadsskjema (PDF, 42 kB) (PDF, 42 kB)

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.