Søknad om utsleppsløyve

Dersom eigarar av bustad eller fritidsbustadar skal ha kloakkløysing er dette søknadspliktig etter forureiningsforskrifta kapittel 12. 

Føresegn i kapittel 12 gjeld for utslepp av avløpsvatn frå avløpsanlegg mindre enn 50 pe. Dette vil i praksis seie kloakkløysing til bustadhus og fritidsbustader. Dette gjeld og tette tankar og om det skal installeras vassklosett der bueining har vatn frå eiga brønn inn i bueining.

 

Rettleiing søknad om utslepp av avløpsvatn (PDF, 82 kB) (PDF, 82 kB)

Søknadsskjema utsleppsløyve (PDF, 61 kB) (PDF, 61 kB)

Vedlegg C til søknadsskjema (PDF, 81 kB) (PDF, 81 kB)

Vedlegg D til søknadsskjema (PDF, 107 kB) (PDF, 107 kB)

Vedlegg F til søknadsskjema (PDF, 42 kB) (PDF, 42 kB)

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Kontakt

Martin Olasson Sletten
Ingeniør VARS
Mobil 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik