Septik

Spørsmål og svar om septik

Forskrift for septik og tøming av slamavskiljar

 

Frå 1. januar 2020 er det Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS som står for tøming av septik i norddalen

Kontaktinfo til Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS Leverandør for tøming av septik
Kontaktinfo til Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS
Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS Kontaktinfo
Sentralbord 99 49 20 00 - 95 03 83 00
Vakttelefon 99 49 20 00
e-post post@gmiljo.no

 

Prisliste - Septik - 2021
Type teneste Kommentar Pris (eks mva)
A. SLM (bustad, tømefrekvens 2. kvart år) Tankar 0-4m3 2.264,-
Pr m3 over 4m3 544,-
B. SLM (fritid, tømefrekvens 4. kvart år) Tankar 0-4m3 1.090,-
Pr m3 over 4m3 272,-
C. Tette tankar (bustad/fritid, tømefrekvens kvart år) Tankar 0-4m3 4.494,-
Pr m3 over 4m3 1.206,-
Tillegg for:
Transport nødtøming, tillegg pr tank 4.494,-
Transport ekstratøming, tillegg pr tank 1.106,-
Tillegg nødtøming/ekstratøming 0-4m3 4.827,-
Tillegg pr m3 nødtøming/ekstratøming over 4m3 543,-
TIP (tank ikkje påvist) 738,-
Timepris slamsugar 1.845,-
Timepris av-vatnar 2.101,-
Traktortøming, tillegg pr tank 738,-
GPS-registrering 77,-
D. Reineanlegg Pris pr m3 846,-

Kontakt

Martin Olasson Sletten
Ingeniør VARS
Telefon 61 29 36 59
Mobil 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik