Viktig melding

Råd og informasjon om Koronaviruset

Vågå kommune ber om at innbyggjarane held seg oppdatert om Covid-19 (korona) på heimesida. Vi har laga ei eiga temaside. Ta gjerne kontakt med servicetorget for oppdatering og spørsmål på telefon 61 29 36 00.

Informasjonstelefonen om korona i Vågå er tilgjengeleg mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar på telefon 95 25 39 90. 

Har du luftvegssymptom (forkjøla/influensa), ta kontakt med koronatelefon for å avklare om du bør teste deg.

 

Vatn, avlaup, septik