Utarbeide privat reguleringsplan

Den som skal utarbeide forslag til ein reguleringsplan (forslagstiller) må vere fagkyndig. 

Dersom du ønskjer å regulere eller omregulere eigedommen din, må du engasjere profesjonell konsulent/planfirma.

Før det kan settast i gang arbeid med privat reguleringsplan, skal det gjennomførast oppstartmøte med kommunen. Ta kontakt med kommunen for avtale om oppstartmøte.

 

Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplan

Planskjema (nødvendig vedlegg til plan) 

Konsekvensutgreiing av planar

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 17
Mobil 909 90 488
Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 15