Høyring og kunngjeringar

På denne sida vil du finne oversikt over planar som er ute på offentleg høyring eller som er under behandling.

Vågå kommunestyre gjorde i møte 4. juni 2019, sak 20/19 vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Gjendeosen - Reinsvangen ut til offentleg ettersyn og høyring. 

Statens vegvesen har utarbeidd forslag til endring av godkjend reguleringsplan for rv. 15 kryss fv. 51 ved Randen og lagt planen ut til offentleg ettersyn i perioden 20.05.2019 –30.06.2019. 

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 17
Mobil 909 90 488
Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 15