Solskjerming på Vågå ungdomsskule

På nokre av fasadane på ungdomsskulen skal det monterast opp utvendig sol skjerming.

Status/framdrift (pr. Nov.2017):

Fasade søraust har fått ny solskjerming medan fasade nordvest er planlagt utskifta 2019. jf politisk vedtak