Gang- og sykkelbru over Finna

Det er planlagt og byggje gang- og sykkelbru over Finna, mellom idrettsparken og Finntunet bufellesskap, for å knyte området aust og vest for Finna nærare saman.

Gang- og sykkelbrua er ein del av stadutviklings- og trafikktryggleikstiltaka som Vågå kommune ønskjer å realisere. 

Gjennomføringa og finansieringa av prosjektet er i økonomiplanen skyvd til år 2020.