Generelt om byggesak

Hovudmålet for tenesta er å leggje til rette for at bygg og anlegg blir utført i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og planar. Kommunen skal yte god service og drive effektiv saksbehandling med god kvalitet.

Informasjon om saksbehandlingstid

 

Byggesøknad kan sendast til:

Vågå kommune

Edv. Stormsveg 2

2680 Vågå

 

eller epost: postmottak@vaga.kommune.no 

Kontakt

Unni Stålevik
Ingeniør byggesak
Telefon 61 29 36 89
Bjørn Ivar Solheim
Ingeniør byggesak og tilsyn
Telefon 61 29 36 68
Simen Kleiven
Ingeniør kommunal veg
Telefon 61 29 36 88

Kontaktperson for spørsmål kring kommunal veg - gravemelding, gateljos, bomvegar og avkøyringar. For spørsmål utanom vanleg arbeidstid, sjå Vakttelefon.