Generelt om byggesak

Hovudmålet for tenesta er å leggje til rette for at bygg og anlegg blir utført i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og planar. Kommunen skal yte god service og drive effektiv saksbehandling med god kvalitet.

Informasjon om saksbehandlingstid

 

Byggesøknad kan sendast til:

Vågå kommune

Edv. Stormsveg 2

2680 Vågå

 

eller epost: postmottak@vaga.kommune.no 

Kontakt

Bjørn Ivar Solheim
Ingeniør byggesak
Telefon 61 29 36 68