Statistikk - Vågå brannvesen

Her finn du ei oversikt over antall og type utrykningar utført av Vågå brannvesen dei siste åra.

Utrykningar i Vågå brannvesen Viser ei oversikt over antall og type utrykningar utført av Vågå brannvesen
Utrykningar i Vågå brannvesen
Type utrykning 2017 2016 2015 2014
Brann i bygg 3 2 4 1
Trafikkulykker 11 5 2 10
Gras- og krattbrann 5 3 4 7
Skogbrann 0 4 0 0
Pipebrann 0 4 3 5
Kjøretøy/ motorredskap 2 0 1 4
Falske eller unødige alarmar (automat.) 8 15 9 12
Tekniske alarmar i kommunale bygg 13 12 16 18
Ambulanse- oppdrag 2 2 3 3
Vasskade/ oversvømming 1 1 3 0
Anna assistanse 16 11 7 15
Sum oppdrag 61 59 52 75

Kontakt

Bjørn Tore Aspen
Tilsyn og byggjesak
Telefon 61 29 36 85
Mobil 913 46 044