Kurs

Vågå brannvesen kan gjennomføre eller organisere følgjande kurs:
• Brannvernleiarkurs
• Interne brannøvingar for bedrifter og offentlege institusjonar
• Kurs i varme arbeid 

Vi samarbeider tett med Lom og Skjåk brannvesen ved gjennomføring av kurs.

Kontakt oss om du har spørsmål om kurs:

Brannsjef Bjørn Tore Aspen, tlf 61 29 36 85 - 95 45 13 52

Brannmeister Pål Øygarden, tlf 61 29 36 67 - 99 74 95 20