Kurs

Vågå brannvesen kan gjennomføre eller organisere følgjande kurs:
• Brannvernleiarkurs
• Interne brannøvingar for bedrifter og offentlege institusjonar
• Kurs i varme arbeid 

Vi samarbeider tett med Lom og Skjåk brannvesen ved gjennomføring av kurs.

Kontakt oss om du har spørsmål om kurs.

Kontakt

Ola Reidar Skreden
Feiarsvenn og branninspektør
Mobil 959 92 823
Arne Reitan Sæther
Feiarsvenn og branninspektør
Mobil 915 10 101
Roar Strand
Informasjonskonsulent og Brannsjef
Mobil 901 41 975