Kurs

Vågå brannvesen kan gjennomføre eller organisere følgjande kurs:
• Brannvernleiarkurs
• Interne brannøvingar for bedrifter og offentlege institusjonar
• Kurs i varme arbeid 

Vi samarbeider tett med Lom og Skjåk brannvesen ved gjennomføring av kurs.

Kontakt oss om du har spørsmål om kurs.

Kontakt

Ola Reidar Skreden
Branninspektør og brannførebyggar
Mobil 959 92 823

Leiar førebyggande avdeling, branninspektør og brannførebyggar

Arne Reitan Sæther
Konstituert brannsjef
Mobil 915 10 101

Konstituert brannsjef for Vågå og Sel, leiar beredskapsavdeling, branninspektør og brannførebyggar