Kommunal kriseberedskap

Beredskapsrådet
Funksjon Namn/epost Tlf Mobil
Ordførar Harald Sve Bjørndal 61 29 36 05 91 35 58 07
Varaordførar Live Langøygard 48 24 73 88
Kommunedirektør Jan Egil Fossmo 90 13 23 35
Kommunalsjef Pål Inge Sanden 61 29 36 63 41 47 40 46
Brannsjef Bjørn Tore Aspen 61 29 36 64 91 34 60 44
Landbrukssjef Per Ivar Weydahl 61 29 36 71 92 04 14 10
Lensmann Tor Trønnes 61 05 32 50 90 83 73 37
Områdesjef Nord-Gudbrandsdal HV-område Børge Wilhelmsen 91 86 11 37
Vågå røde kors hjelpekorps Tom Helge Hølmo 61 23 82 32 95 23 06 82
Eidefoss AS 61 23 82 00
Mattilsynet 22 40 00 00
Statens vegvesen 02030
FIG-gruppa i Ottadalen Håkon Nårstad 90 69 91 29

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.