Bål og bråtebrenning

Frå 15. april til 15. september er det forbode å brenne bål i utmark eller i nærleiken av skogvegetasjon. 

I Forskrift om brannforebygging §3, står det: 

«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

 

Lokal forskrift: Om open brenning og brenning av avfall i småovner

Kontakt

Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 15
Pål Øygarden
Brannmester
Telefon 61 29 36 67
Mobil 997 49 520