Fele (fiolin)

Undervisningen på fele er tilpassa  kvar elev sine føresetnader, interesser og behov.

Vi ønskjer at elevane våre skal bli kjende med ulike musikkgenre: dei kan lære klassisk, folkemusikk, populære songar  samt kyrkjemusikk.  Undervisninga  gis primært individuelt, men elevane får og tilbod om samspel, tverrfaglige prosjekt, seminar og konsertar. Sosiale og artige aktivitetar vil hjelpe elevane med å få kontakt med kvarandre og skape langvarige venskap.

Progresjonen vil vere individuell, ut i frå elevanes fysiske og mentale utvikling.

Vi ønskjer å opne vindauge til ei magisk verd!

Kontakt

Ilona Szucs
Lærar kulturskulen
Mobil 469 35 033

Underviser i fiolin og cello