Status i Vågå

Informasjonsmengda er etter kvart stor i samband med koronasituasjonen, og vi har her freista å sortere litt av den aktuelle informasjonen som gjeld Vågå.

Servicetorget på kommunehuset er ope måndag - fredag 07.30 - 15.00, tlf 61 29 36 00.

Viktige telefonnummer

Koordinator på helsesenteret kan gje råd og svare på spørsmål. Du kan kontakte koronatelefonen i Vågå ved å ringe eller sende sms, telefon 95 25 39 90 mellom kl. 08.00-20.00 på kvardagar

Barneverntenesta beredskaps døgnvakt - 90 85 44 75

NAV økonomisk naudtelefon - 40 46 95 82

NAV arbeidsgjevartelefon - 55 55 33 36

Heimetenesta, døgnvakt - 97 05 26 51

Vågåheimen, døgnvakt - 61 29 37 50 - 47 61 57 00

Finntunet, døgnvakt - 48 10 59 54

 

 

Torsdag har Vågå fire i isolasjon og to i karantene.

Vågå har vaksinert 45 personar pr. i dag.

Vågå har seks i isolasjon og sju i karantene.

 

Vågå har i dag 6 i isolasjon og 7 i karantene. Det er ingen nye positive smittetilfelle, men vi venter framleis på nokon prøvesvar frå testar som var teke i går. 

Vågå har i dag 6 i isolasjon og 7 i karantene. Ingen nye positive smittetilfeller. 

Vågå kommune har ikkje fått nye påviste smittetilfeller i dag etter tester teke i går.

Det er i dag påvist tre nye smittede i Vågå. Smittevegen er kjend og alle tre er i isolasjon.

Vågå kommune har pr. i dag 10 personer i isolasjon og 17 i karantene. 

Vaksinasjonen i Vågå starta i dag og 18 personar er vaksinert. Vågå får 24 nye doser neste veke. Dei som får vaksine vil bli kontakta av helsesenteret så ingen treng å ringe inn.

Pr. i dag er fem i isolasjon og 18 i karantene i Vågå.

Vi har fått eit nytt smittetilfelle i Vågå. Smittevegen er kjend og nærkontaktar er sett i karantene.

Alle testane for Covid-19 som er teke i Vågå er nå analysert og det er ingen nye positive testresultat i dag 31.12.2020. Vi håpar på at denne positive utviklinga held fram, men må vera førebudd på fortsatt strenge smitteverntiltak og at nye positive testresultat kan koma. Vi ber derfor alle om å ta vare på kvarandre og sørge for god smittehygiene i året som kjem.

Godt Nyttår!

 

Kontakt

Informasjonstelefon Koronavirus
Mobil 952 53 990

Informasjonstelefon ved helsesenteret i Vågå. Ring eller send SMS om du har spørsmål om Covid-19 (koronavirus)